Posts Tagged ‘sidebanging’

”Under no condition is…”

15 november, 2010

Skärmdump hämtad från Urban Dictionary.