Posts Tagged ‘Einherjer’

Einherjer och Opeth – en studie i likheter

16 september, 2011

Träd? Check.

Människor införlivade i trädet? Check.

Trädets rötter under marken syns? Check.

Dödskallar ligger och skräpar under trädet? Check.

Releasedatum med fem dagars marginal? Check. [9 respektive 14 september]

Bevis på att slumpens vägar äro outgrundliga? Check.

Det är uppenbart att banden just nu går igenom samma fas i livet. Den där fasen när man vill ha ett träd med synliga rötter på sitt omslag, ett träd som införlivar människ… ja, ni fattar. Den fasen.


MER METAL: HD, DN, GP, SvD, UNT och SDS har recenserat Opeth, Anthrax har recenserats i SvD, AB (kräver Plus-tjänst) och UNT.